filterskolan

Det är svårt att ange en generell besparing i kr angående filterbyten i en värmeåtervinningsanläggning.besparing med filterbyten

Men vad som är klart är att en besparing sker i och med ett filterbyte var 6:e månad.

Hur kan ett filterbyte spara pengar?
En filter äldre än 6 månader skall alltid anses som ett förbrukat filter.

Ett filter som inte släpper igenom rätt mänd luft kan orsaka en del långsiktiga skador på din anläggning. Bla. så måste dina fläktar arbeta på orimligt högt varv för att kunna ge rätt luftflöden(gäller vid varvtalsstyrda fläktar)

Har du ett aggregat eller en fläkt utan varvtalsstyrning så kommer ett gammalt filter orsaka mycket reducerade luftflöden samt att fläktarna "går väldigt tungt". Dett medför att livslängden på fläktarna förkortas avsevärt.

Smutsiga filter som orsakar reducerade luftflöden kan även orsaka fuktproblem i våtutrymmen etc.

Ett rent och fräsht filter ser till att byggnaden mår bra samt att du utvinner maximalt ur din värmväxlare.