Villkor för ventilationsfilter.net (nedan kallad butiken)

Leveranser

Normal leveranstid är för de flesta filter 1-3 dagar med undantag för vissa filter 2-3 veckor. Under industrisemestern i juli varje år stängs butiken och ingen utleverans sker. 

Returnera aldrig gamla filter till oss. Sker detta debiteras kund en avgift á 195 sek ink moms innefattande administrationsavgift samt returfraktkostnad. 

Samtliga filter är standardfilter och klassas som beställningsvaror. Nya miljödirektiv gör att vissa filter levereras med träramar och plastramar. Detta medför enkel deponering då samtliga filter är brännbara samt bidrar till skonsam miljöbelastning. I vissa sällsynta fall levereras filter med metallramar.

Fraktavgifter omfattar hantering och förpackning samt kostnader för porto. Vi råder dig gruppera varor i en beställning. Vi kan inte gruppera två skilda separata ordrar och frakt avgifter kommer att gälla för var och en av dem.

Lådor är mer än väl dimensionerade och dina artiklar är väl skyddade. 

Betalning

Vid val av Klarna faktura som betalningsalternativ tillkommer en fakturaavgift á 19 sek inkl moms per faktura. Denna avgift är en ren vidaredebitering då Klarna debiterar oss för fakturaavgift. Vi har försökt få dem att inte debitera detta då vi skickar fakturorna via e-post till kund. Men trots detta vill dom inte ta bort denna kostnad. Vi beklagar detta!

“För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation 

Deutschland 

In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an.

Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

Klarna Rechnung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum. Die Rechnung wird bei Versand der Ware ausgestellt und per Email übersandt. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0).

Klarna Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) bezahlen. Weitere Informationen zum Klarna Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier. (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account)

Sofortüberweisung

Kreditkarte (Visa/ Mastercard)

Lastschrift

Die Zahlungsoptionen werden im Rahmen von Klarna Checkout angeboten. Nähere Informationen und die Nutzungsbedingungen für Klarna Checkout finden Sie hier(https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/checkout). Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier (https://www.klarna.com/de).

Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf).

Delad order

Vid mycket stora beställningar kan det förekomma att ordern delas upp i flera leveranser. Du som kund kommer att få information om detta tillsammans med orderbekräftelsen. Detta medför inga extra kostnader.

Hämtleverans

Beställningar som hämtas ut hos ett ombud skickas med "Dhl Service point". Du får en SMS avisering till det mobiltelefon nummer du angivit när dina varor kan avhämtas på ditt närmsta Schenker ombud (ICA, Handlarn, Bensinmack m.fl.). Om du inte löst ut din beställning efter erhållen SMS avisering returneras varan och du blir debiterad för returfrakten.

Tag med legitimation när du ska hämta ut ditt paket!

Outlösta paket returneras till oss 15 dagar efter ankomsten till ombudet.

Observera! Att alla outlösta hämtpaket returnerade till oss debiteras med 395 sek för returfrakt och hantering. Därefter repeteras leveransen till angiven adress och du erhåller en ny aviseringsprocess.

Hemleverans

Beställningar med hemleverans skickas med "Schenker Privpak Dag med avisering".

Du får ett telefonsamtal med avisering dagen innan leverans till det mobiltelefon nummer du angivit innan dina varor är redo att levereras till dig. Därför måste det mobilnummer du angivit alltid vara tillgängligt dagtid för avisering.

Om aviseringen inte når fram till dig personligen lämnas ett meddelande på din telefonsvarare med sändningsnummer och telefonnummer till närmsta DHL station, även en SMS avisering skickas vid samma tillfälle. 

Samma procedur som ovan repeteras om Dhl inte fått kontakt med dig inom 7 dagar.

Outlösta paket returneras till oss 15 dagar efter första aviserings tillfället.

Observera! Att alla outlösta hemleveranser returnerade till oss debiteras med 395 sek för returfrakt och hantering. Därefter repeteras leveransen till angiven adress och du erhåller en ny aviseringsprocess. Produkter, leverans aviserade med endast hemleverans, köpta som hämtpaket debiteras fraktkostnad utan vidare information till kund.  

Beställningsuppgifter

Det åligger kunden själv att ombesörja korrekta uppgifter för avisering av leverans. Butikens speditör aviserar alltid via telefonsamtal eller SMS till angivet mobiltelefonnummer. Kan speditören bevisligen påvisa en korrekt avisering debiteras kunden ej avhämtad leverans samt ytterligare leveranser enligt rubrik Transportrisk. Var därför noga med att ange ett korrekt mobiltelefonnummer

Transportrisk

Butiken bär hela ansvaret för att varan kommer till av kund angiven plats i perfekt skick. Vid returnering bär kunden hela ansvaret att varan kommer fram till butiken i perfekt skick. Vid skadat gods skall uthämtningsplatsen eller speditören omedelbart meddelas vid uthämtningstillfället. Senare angivelse om skadat gods godtages ej. 

Ångerrätt/felbeställning

Ångerrätt

Viktigt! Kontakta oss för att erhålla en retufraktsedel!

Vänligen läs vidare i detta avsnitt för hur du utför en korrekt retur.

Distansavtalslagen ger dig som privatkund i vissa fall rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt krediteras endast priset för din/dina vara/varor exklusive kostnad för returfrakt samt administrativ hantering om 195sek inkl moms, se också nedan under rubriken "Så här gör du Din retur".

Ångerrätt tillämpas endast de varor som kan återlämnas i omonterad, obrukat och oskadat skick.

Ångerrätt 14 dagar gäller ej företag, föreningar, myndighter samt beställningsvaror.

Återbetalning uteblir för fraktkostnaden vid nyttjande av ångerrätten. Beakta följande vid åberopande av ångerrätt:

  • att inom 14 dagar efter mottagande meddela och returnera varan eller den väsentliga delen till butiken,
  • att varan ska vara i originalskick, dvs. onyttjad, ej demolerad eller märkt,
  • att returnera varan i tillhörande oförstörd kartong med det tillhörande inneremballaget,
  • att skicka en komplett vara. Saknas delar vid returnering debiteras kund butikens netto priser samt eventuella tillkommande kostnader som frakt etc. för dessa.

Så här gör du Din retur:
Kontakta alltid butiken innan en retur, ej mejl bekräftade till oss inkomna returer godkännes ej.

Använd, efter godkännande för retur, tillämpningarna enligt ovan och sänd Din vara till vår returavdelning: Ventilationsfilter.net, Tvinnargatan 29, 507 30 Brämhult.

Märk varan tydligt med ditt namn, ordernummer, adress, telefonnummer och ett kontonummer innan du sänder en retur till butiken.

Endast direkt leverans till ovan adress med den bifogade returfraktsedeln godkännes vid returer. "Hämt paket" som skickats till ett utlämningsställe hämtas ej ut och returneras till avsändaren. Kreditering/återbetalning sker först efter att godkänd retur genomförts. Vid transport av tyngre gods kontaktas vår kundtjänst för korrekta anvisningar.

Felbeställning

Vid eventuell felbeställning krediteras endast priset för din/dina vara/varor exklusive kostnad för returfrakt samt administrativ hantering om 195sek inkl moms.

Använd returfraktsedeln och klistra fast den utanpå paketet. Lämna sedan paketet på samma ställe där ni hämtade paketet. När returen kommit oss till handa krediteras och återbetalas beloppet för varan, eventuell frakt återbetalas ej. 

Därefter kan du lägga en ny beställning på det rätta filtret.

Retur av felbeställd vara tillämpas endast de varor som kan återlämnas i omonterad, obrukat och oskadat skick(smuts, damm eller andra skador får ej förekomma på filtret vid retur). Emballage ingår i reservationen. 

Vid retur av felbeställd vara som inte uppfyller ovan ställda krav för retur av felbeställd vara krediteras ej.

Reklamation

En kvalitetskontroll utförs alltid av ventilationsfilter.net innan varan sänds. Varor som anländer skadat eller fel expidierat åtgärdas kostnadsfritt av oss dock skall reklamation rapporteras inom 3 månader från det att varor mottagits för återbetalning. Produkt som vi kan konstatera är fel expedierad alternativt skadad  erbjuder vi utbyte av vara eller återbetalning av hela beloppet inklusive fraktkostnaden, med reservation för returnering av fler varor än varan med returrätt, förslitningsskador och skador orsakade av kunden. Långtidsförvaring av filter skall ske i originalkartong samt i torrt och säkert utrymme.

Leveransskada

  • Du måste själv agera när du tar emot ditt gods.

Kontrollera godsets och förpackningens tillstånd när det lämnas ut till dig.
Räkna igenom kvantiteten så att den stämmer överens med uppgifterna i fraktsedeln.

  • Om godset är skadat när speditören lämnar ut det.

Ta emot godset, men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på kvittensdelen. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras.
Det som uppnås med anmärkningen är att du styrker att skadan inträffat när speditören haft hand om godset. Vi får samtidigt möjlighet att spåra orsaken och vidta åtgärder så att den inte upprepas. Du ska också försöka begränsa skadan när detta är möjligt.
Om skadan kunnat upptäckas först vid uppackning (dold av emballage) måste du anmäla skadan till speditören inom sju (7) arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling.
Många gånger vill speditören besiktiga skadan. Därför får du inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat speditören. Ta därför snarast kontakt med speditörens skadeavdelning. När du gjort det skickar speditören dig en skadeblankett som du ska fylla i och returnera till speditören.

  • Saknas gods gör du så här.

Gör anmärkning på fraktsedeln innan du kvitterar godset. Kontakta speditörens närmaste kontor. Dom gör då en eftersökning på deras terminaler och hos transportörerna.
Om dom inte lyckas finna det saknade godset inom 30 dagar (utrikes 60 dagar) har du rätt att anse det som förlorat.

  • Skadereglering.

Det är alltid du som kund som ska framställa ersättningskrav och styrka kravets storlek. Detta innebär att du normalt ska prestera följande handlingar till speditören:
Skadeanmälan, fraktsedel eller paketlapp, handelsfaktura mellan säljare och köpare eller annan handling som stärker värdet på godset, repartionsfaktura, alternativt faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura samt eventuellt övriga handlingar som du anser har betydelse för att skadan blir korrekt reglerad.

Fotografera gärna din skadade vara för snabbare handledning. När skadeanmälan är speditören tillhanda så skickar vår utbytesmaterialet till dig. 

Saknat gods

Du måste även här själv agera när du tar emot ditt gods. Kontrollera kvantiteten i leveransen när speditören överlämnar godset. Räkna igenom kvantiteten så att den överensstämmer med uppgifterna i fraktsedeln och med din beställning(med reservation för delad leverans). Om kvantiteten avviker från fraktsedeln eller din order. Ta emot godset, men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på kvittensdelen. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att avvikelsen ska kunna regleras.
Det som uppnås med anmärkningen är att du styrker att avvikelsen inträffat när speditören haft hand om godset. Vi får samtidigt möjlighet att spåra orsaken och vidta åtgärder så att den inte upprepas. Anmärkningar på saknat gods gjorda på annat sätt än ovan nämda godtages ej.

Tillvägagångssätt andra än ovan angivna godkännes ej.

Ångerrätt tillämpas endast de varor som kan återlämnas i omonterad, obrukat och oskadat skick. Emballage ingår i reservationen.