filterskolan

Hantera gamla filter
Majoriteten av våra filter levereras med träram. Detta är de nya direktiven förfilterbyten - hur byta ventilationsfilter miljövänlig filtertillverkning.

Till skillnad mot tidigare kan du kasta våra filter utan att behöva sortera dessa som metallskrot. Detta gör att framtida filterbyten blir lättare och smidigare för dig som kund.

Träramen kan ex. eldas upp och filtermattan kan kastas i dina vanliga hushållssopor.

 

Hur byta ett filter
Ett filter samlar på sig en mängd olika partiklar under sina 6 månader. Vissa partiklar är mer farliga än andra.

Byggnader som befinner sig inom en radie om ca 2km från en större trafikerad väg samlar mycket giftiga avgaspartiklar i sina filter.

Byggnader som befinner sig nära skogs områden samlar en stor koncentration av pollen i sina filter.

Oftast kan man se en kombination av avgas- och pollen partiklar i ett vanligt ventilationsfilter. Därför bör extra försiktighet tillämpas vid filterbyten. Använd alltid en filtermask när du byter dina filter, så riskerar du inte att inandas farliga partiklar.